Banner

Banner www.baan-d.com

1. Top Banner หน้า Home

 • รองรับ Desktop และ Mobile
 • ทางโครงการเป็นผู้ออกแบบ Artwork
 • เปลี่ยนแบบได้เดือนละ 1 ครั้ง
 • สัญญาขั้นต่ำ 3 เดือน
 • ราคา 25,000/เดือน

2. ตำแหน่งกรอบเล็ก หน้า Home

 • รองรับ Desktop และ Mobile
 • ทางโครงการเป็นผู้ออกแบบ Artwork
 • เปลี่ยนแบบได้เดือนละ 1 ครั้ง
 • สัญญาขั้นต่ำ 3 เดือน
 • ราคา 10,000/เดือน

3. Top Banner หน้ารีวิวโครงการระยอง

 • รองรับ Desktop และ Mobile
 • ทางโครงการเป็นผู้ออกแบบ Artwork
 • เปลี่ยนแบบได้เดือนละ 1 ครั้ง
 • สัญญาขั้นต่ำ 3 เดือน
 • ราคา 25,000/เดือน

4. Top Banner หน้าโครงการระยอง

 • รองรับ Desktop และ Mobile
 • ทางโครงการเป็นผู้ออกแบบ Artwork
 • เปลี่ยนแบบได้เดือนละ 1 ครั้ง
 • สัญญาขั้นต่ำ 3 เดือน
 • ราคา 25,000/เดือน

สนใจสอบถามเพิ่มเติม (คุณปาน) 095 242 6599