จุดเด่น รีวิวโครงการ by เว็บไซต์ บ้านดี ดอทคอม

  • ได้รับการโปรโมทโฆษณาแบบเชิงรุก โดย influencer อสังหาริมทรัพย์

  • เข้าถึง และตรงกลุ่มคนหาบ้าน

  • ต้นทุนต่ำ แต่คุณภาพสูง

  • มีความน่าเชื่อถือ

  • สามารถวัดผลได้

  • สามารถเลือกบริการแบบ ภาพถ่าย หรือ VDO ได้ตามความต้องการ

  • บริการถ่ายภาพมุมสูงเพื่อให้เห็น Location และวิวทิวทัศน์โดยรอบ

  • สามารถเลือก Subtitle ใน VDO ได้ถึง 3 ภาษา (อังกฤษ / ญี่ปุ่น / จีน)

  • นำไปต่อยอดทางการตลาดโดยโฆษณาผ่าน Banner บนเว็บไซต์บ้านดี

  • นำไปต่อยอดในการขึ้นโฆษณาออนไลน์ทั้งหมด