ติดต่อทีมงาน

ฝ่ายงานรีวิว

ติดต่องานรีวิว-พรีวิวโครงการ

 • ติดต่อทีมงานบ้านดี  : 09 4816 1666
 • ติดต่อทีมงานบ้านดี (ระยอง) : 09 5242 6599
 • ติดต่อผ่าน official line : @Baan-D

ฝ่ายข่าวประชาสัมพันธ์

ติดต่อลงโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการ

 • โทร : 09 5242 6599 (คุณปาน)
 • อีเมล์ : mkt@baan-d.com

ฝ่ายงานมหกรรม

ติดต่อจองบูทงานมหกรรมบ้านดี

 • มหกรรมบ้านดีชลบุรี โทร : 06 2875 4680 (คุณบีม)
 • มหกรรมบ้านดีระยอง โทร : 09 5242 6599 (คุณปาน)

ฝ่ายงาน Digital Media

ติดต่อฝ่ายขายงาน Digital Media

 • โทร : 09 4816 1666
 • อีเมล์ : thayawan.b@jingjaidee.com

ฝ่ายข้อมูลเรื่องบ้าน

ติดต่อแจ้งปรับเปลี่ยนข้อมูลโครงการ

 • โทร : 06 2875 4680 (คุณบีม)
 • Line@ : @klungbaan

ฝ่ายนิตยสารและสิ่งพิมพ์

ติดต่อลงโฆษณาบนนิตยสารบ้านดี

 • โทร : 09 5242 6599 (คุณปาน)
 • อีเมล์ : mkt@baan-d.com