แนะนำโครงการ (ปทุมธานี)

[แนะนำ] ทาวน์โฮม ราคาไม่เกิน 2 ล้าน ย่านรังสิต-นครนายก

ถนนรังสิต-นครนายก ซึ่งมีฐานะเป็น ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 305 เป็นถนนแนวตะวันตก-ตะวันออก เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดปทุมธานีกับจังหวัดนครนายก เป็นถนนระยะทางตลอดทั้งสาย 74.811 กิโลเมตร โดยทางหลวงสายนี้ได้ช่วย...