บทความสมุทรปราการ

จับตา “สมุทรปราการ” ทำเลทองแห่งอนาคต

ในยุคปัจจุบันคงปฎิเสธไม่ได้ว่า “จังหวัดสมุทรปราการ” จะกลายเป็นชานเมืองต่อไป เนื่องจากการเติบโตของความเป็นเมืองอุตสาหกรรมและการบริการเพิ่มมากขึ้น โดยการมีแรงงานย้ายถิ่นฐานเข้ามาทำงานในภาคอุ...